TI中文支持网
TI专业的中文技术问题咨询交流网站

TDA4VE-Q1: IBIS Model

Part Number:TDA4VE-Q1

Dear TI Teams:

How I can achieve TDA4VE-Q1 IBIS Model?

Nancy Wang:

我咨询一下相关工程师再给您回复。

,

Nancy Wang:

见附件。

TDA4AL_VL_VE_v0p3.ibs

,

MINGWEI ZHU:

Thanks

,

Nancy Wang:

请帮忙确认答案,谢谢,我会将此贴关闭。

,

MINGWEI ZHU:

可以先关闭了把,目前我们还在仿真验证中,后续有新的问题,我再提出来。

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » TDA4VE-Q1: IBIS Model
分享到: 更多 (0)