TI中文支持网
TI专业的中文技术问题咨询交流网站

BQ51025

TI贵公司,你好:

      我有一个问题:

          目前接收器管理芯片 BQ51025 支持 WPC V1.2,那么是否存在支持 WPC V1.2 发射器管理芯片?

Anfeng Qu:

bq500511 Low Cost 5-V Wireless Power Transmitter Controller for WPC v1.2 A11 Transmitters,bq50002 Low-Cost 5-V Wireless Power Transmitter Analog Front End for WPC V 1.2 A11 Transmitters,可以没有后续产品和不主推了!

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » BQ51025
分享到: 更多 (0)